Neu von @kaete.ohne.h
• • • • • •
Serotonin & Dopamin 
•
•
•
#inked #ink #inkedg
Serotonin & Dopamin 
•
•
•
#inked #ink #inkedgirls #tattoo #tattoos #tatts #chem